”Så arbetar konstnären” ett projekt i två delar Hösten 2022
Konstfrämjandet samarbetar med tre lokala konstnärer i region Skåne för att tillsammans med denne träffa en skolklass (åk 4-7), först genom ett studiebesök i konstnärens ateljé och sedan en workshop på skolan. Vårt mål är att genom detta projekt främja konsten i regionen, ge barn och unga en inblick i den konstnärliga processen, samt ge möjlighet för att uppleva konst i sin egen hemort.