Välkommen! Vi fortsätter att hålla öppet för bokade besökare.
Detta gäller tills restriktionerna lättar.
Boka besök via sms 0722-501966 eller email hello(at)plindberggallery.com

Welcome! We continue to welcome booked visitors until the restrictions have lightened up.

Book your visit via sms 0722-501966 or email hello(at)plindberggallery.com