Medverkar med verk på Galleri Stenhallens jurybedömda utställning 1/7 2022