A brand new collection of mixed media acrylic Sculptures inspired by and dedicated to raise awareness and funding for @avathedancingsuperhero

Exhibition opening at Kabusa Art Gallery June 29th 2023 – throughout July. I will be present at the Gallery Thursday 29th, Saturday 1/7 & Sunday 2/7

Välkomna på vernissage på
Kabusa Art Gallery 29/6 11:00- 17:00

AvaStars

Dansen var min primära uttrycksform allt sedan jag kunde gå. Den gav mig friheten att uttrycka mig och i sinnet resa vart jag ville. När jag kom till Sverige 1980 var det inte många som hade sett någon dansa the Hustle eller Electric Boogie. Discoteksgolvet var helt enkelt min canvas. När jag över fyrtio år senare läste om den unga dansälskande cancersjuka Ava, som inte bara kämpar med sin sjukdom utan även med möjligheterna till behandling, triggade det igång något särskilt inom mig. Jag kunde inte släppa tanken att skapa något speciellt för att hylla denna lilla starka superhjälten.

Processen gick på ren känsla. Jag började arbeta med två skulpturer med målet att fånga rörelse, glädje och livslust. Jag ville skapa ett mångsidigt verk som skildrar livets gång, dess olika sidor och samtidigt vikten av att hitta balans. Att det blev ett par är också symboliskt för att visa värdet av att ha andra vid sin sida.

Så föddes AvaStars. Nu nio månader senare är första kollektionen klar för utställning som öppnar 29/6 2023 på Kabusa Art Gallery.

Kombinationen av råa och hårda material som metaller, rostiga bultar och återanvända element som samspelar med mjuka former, och skimrande glittrande pigment. De representerar historier om gårdagens, dagens och framtidens alla superhjältar. Här pågår ett ständigt samspel mellan material som skapar liv och rörelse både på djupet och på ytan. Alla AvaStars har sin personliga karaktär då de byggs upp som unika verk. Livet innehåller gupp, bubblor och ojämna vägar. Det är dessa ärr och minnen som gör oss till den vi är. Som sagt, AvaStars är inspirerade av superhjältar.

10% av försäljningen går oavkortat till Ava’s fond.

Om Ava
Ava är 6 år gammal och har högriskneuroblastom och är under behandling på drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg sedan 2022 men behöver komma utomlands för specialbehandling.

Läs mer om AVA på @avathedancingsuperhero – se QRkoden eller läs mer här.


Teknik och skötselråd

AvaStars är tillverkad av Akryl (epoxi/resin) av högsta kvalité med marknadens bästa UV motstånd, ljusäkta pigment mm. men bör inte stå i direkt solljus.

__________

AvaStars

Dance has been my primary form of expression ever since I could walk. It gave me the freedom to express myself and mentally travel wherever I wanted. When I came to Sweden in 1980, not many people had seen anyone dance the Hustle or Electric Boogie. The disco floor was simply my canvas.

When, over forty years later, I read about the young dance-loving cancer patient Ava, who struggles not only with her disease but also with access to treatment, it triggered something insideme. I couldn’t let go of the idea of creating something special to pay tribute to this little strong superhero.

The process was purely intuitive. I started working on two sculptures with the aim of capturing movement, joy and zest for life. I wanted to create a versatile work that depicts the course of life, its different sides and, at the same time, the importance of finding balance. The fact that they became a couple is symbolic of the value of having others by one’s side.

Thus, AvaStars was born. Now nine months later, the first collection is ready for an exhibition that opens on 29/6, 2023 at the Kabusa Art Gallery.

The raw and hard materials, such as metals, rusty bolts and reused elements, thatinteract with soft forms, and iridescent glittering pigments. They represent stories of all the superheroes of yesterday, today and tomorrow. Here, there is a constant interplay between materials, creating life and movement both in depth and on the surface. All AvaStars have their own personal character as they are built as unique works. Life contains bumps, bubbles and rough roads. It is these scars and memories that make us who we are. That said, AvaStars are inspired by superheroes.

10% of sales go directly to Ava’s fund.

About Ava

Ava is 6 years old and has high-risk neuroblastoma. She’s been treated at Queen Silvia’s Children’s Hospital in Gothenburg since 2022 but needs to go abroad for special treatment. Read more about AVA at @avathedancingsuperhero – see the QR code or read more here.

AvaStars are made of acrylic (epoxy/resin) of the highest quality with the market’s best UV resistance, lightfast pigments, etc. but should not be exposed to direct sunlight.

 

16 000 Sek / 1 500 $ / 1 380 €