En utställning under ständig förändring i sommar. Ny konstverk ansluter utställningen varje vecka. Flera skäl att besöka oss ofta i sommar.

It’s an exhibit under constant change this summer.  New art joins the exhibit each week. More reasons to visit us often this summer.

Welcome!
Open weekends: Saturday & Sunday
12:00-15:00. Karlsgatan 5, Helsingborg

Exhibiting Art by:
Pauline Lindberg @paulinelindberg.se
Ylva Jonsson @yamenvisst.ylva.jonsson
Dan Leonette @rakuman1941
Jill Herlands @jill.herlands
Hans Jonsson @hansfotograf
Eveyln Brader-Frank @braderfrank 

Follow us online: @plindberggallery